Spoločnosť poskytuje odborné služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní, miezd a personalistiky.

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo poskytujeme pre občanov a podnikateľské subjekty v rámci SR, pretože je v našom záujme odbremeniť ich od znalosti orientovať sa v účtovných, mzdových a daňových zákonoch a ďalších predpisoch, ktoré s nimi súvisia.

Ďalšou z našich služieb je možnosť vyhotovenia znaleckých posudkov, odborných vyjadrení alebo stanovísk v znaleckom odbore:

  • Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo

V spolupráci so znaleckou organizáciou „Znalecká organizácia PBT, s.r.o“  vieme zabezpečiť znalecké posudky, odborné vyjadrenia alebo stanoviska v znaleckých odboroch:

  • Stavebníctvo
  • Cestná doprava
  • Strojárstvo
  • Elektrotechnika
  • Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov